Obchodní podmínky

Lucie Brychcyová

IČO: 06907296

e-mail: luciekedziorova@seznam.cz

www.facebook.com/LucieBrychcyovafoto

Mob.:  +420 723 001 153

Adresa ateliéru: Nádražní 50, Jablunkov

Objednání na focení:
Objednat se můžete telefonicky, emailem,nebo prostřednictvím sociální sítě. Pro snazší komunikaci vždy uvádějte o jaký typ focení máte zájem a  kolik osob se bude fotografovat. Pro rezervaci termínu je nutné uhradit rezervační poplatek ve výši 300 – 5000 Kč. Tento poplatek je v případě zrušení termínu z Vaší strany nevratný ( Session fee).  V případě nenadálé události ( nemoc, pohřeb, karanténa), je možno termín jedenkrát přesunout. Je potřeba ale oznámit skutečnost předem.
Objednáním fotografických služeb vyjadřujete souhlas s podmínkami focení a fotografickým stylem.

Objednací lhůta:
vždy závisí na momentální pracovní vytíženosti. Při externím focení se v případě špatného počasí přesouvá buď do ateliéru, nebo na nejbližší volný termín.

Pozdní příchod klienta:
Vždy se snažte dodržet domluvený čas focení.
Pokud se opozdíte o více jak 15 min bez předchozí omluvy, jsem oprávněna toto focení zrušit a rezervační poplatek propadá.

Cena za focení:
Řídí se platným ceníkem, který je uveden na webových stránkách či na facebooku.
Dle domluvy je cena splatná v den focení či převodem na účet na základě vystavené faktury před odevzdáním hotových fotografií. Tato faktura má splatnost 7-14 dní. V případě prodlení platby, je účtován úrok 0.02% za každý den prodlení po splatnosti faktury. 

Průběh fotografování

Každý fotograf má svůj osobitý styl projevu. U osoby, jenž se u daného fotografa objedná, se počítá s tím, že je seznámena s prací fotografa, tudíž souhlasí se stylem fotografování a úprav.

Během fotografování je nepřípustné, aby ostatní osoby, které se fotografování účastní pořizovaly duální záznam. V takovém to případě může fotografka požádat o zanechání jednání a v případě, že jí nebude vyhověno přerušit fotografování.

V případě fotografování v ateliéru, jsou fotografované osoby povinny se chovat ukázněně, aby nedošlo k poškození techniky. Pokud bude technika poškozena, viník je povinen škodu nahradit. V případě, že fotografovaná osoba ušpiní fotografické pozadí, účtuje se poškození dle běžného metru poškození pozadí.


Výběr fotografií:
Do 7 pracovních dnů obdržíte obdržíte galerii s neupravenými náhledy, kde si sami vyberete fotky, které se budete chtít. Počet náhledů k výběru není určen.

Retuš fotografií:

Veškeré fotografie, které si vyberete dostanete upravené a retušované.
Fotografie projdou základní úpravou jako je ořez, kontrast, jas, barevná úprava a samozřejmě odstranění lehkých kosmetických vad jako lehké akné, modřiny, škrábance, apod. Složitější retuše jsou zpoplatněny dle náročnosti a doby potřebné k úpravě.
Nespokojenost s vlastním vzhledem a oblečením není důvod k reklamaci fotografií. Prosím choďte proto na fotografování upravení (nepokrčené oblečení, čisté oblečení, učesané vlasy, ….).

Dodací lhůta:

je cca 4-5 týdny od zaslání Vašeho výběru z náhledů.
Vyhrazuji si tuto dobu prodloužit v případě výběru většího počtu fotografií nad rámec balíčku, nebo v případě nemoci.

Předání fotografií:

Hotové fotografie zasílám v digitální podobě, nejdříve však po uhrazení platby za fotografování. Po domluvě lze fotografie nahrát na různá media.

Archivace fotografií:
Fotografie archivuji po udělení souhlasu s uchováváním osobních údajů.

Reklamace:
Pokud klient po zaslání náhledů není s fotografiemi spokojen, má právo reklamace. V tomto případě hradí pouze Session fee ve výši 300 Kč za každou započatou hodinu fotografování. Pokud si z náhledů klient již vybere fotografie k úpravě, má se za to, že je seznámen s prací fotografky a tedy si jí na základě této objednal a tedy již zaniká nárok na reklamování. 

Autorská práva:

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora.
Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.(je však žádoucí uvézt jméno autora fotografie).

Náhledy z fotografií z galerie nesmí být nikde zveřejněny ani nijak graficky upraveny (např. odstranění loga) dle autorského zákona š.121/2000 sb. bez souhlasu fotografa, jsou určeny pouze pro výběr fotografií k retuši.

Klient nesmí fotografie pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech bez předchozí domluvy s fotografem.

 

Neupravené fotky ani rawy neposkytuji. Obdržíte vždy pouze Vámi vybrané upravené fotografie.