Fotografování reportáží

Reportážní fotografování oceňuji sazbou 850 Kč/hod. U tohoto typu fotografování neúčtuji výsledný počet fotografií, ale účtuji pouze hodinovou sazbu.

U tohoto fotografování se počítá pouze se základními úpravami, do kterých nespadá retušování.